Kontakt os

Pløjning / harving

Pløjning tilbydes med 5 furet Kuhn vendeplov med T underplov og 9 furet Kuhn vendeplov

Tilberedning og planering af såbed udføres med ny 8 m. Dalbo såbedsharve. Tromling med ny 12,3 m. HEVA tromle